Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Nederlander leest twaalf boeken per jaar. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederlander-leest-twaalf-boeken-per-jaar/.
5 juli 2024

Nederlanders lezen gemiddeld zeven gedrukte en vier digitale boeken per jaar. Daarnaast luisteren ze gemiddeld een luisterboek per jaar. Opgeteld is dit goed voor in totaal twaalf boeken, een boek meer dan een jaar eerder en evenveel als in 2021 en 2022 (KvB Boekwerk & GfK, 2024, meting 67). 

 

De laatste keer dat Nederlanders een boek hebben uitgelezen, is steeds korter geleden. Begin 2024 zegt 49% van de boekenlezers dat het ongeveer een week of korter geleden is dat het meest recent een boek werd uitgelezen. In 2022 en 2023 betrof dit 46%, in 2021 44% en in 2020 40%. De groep boekenlezers voor wie het drie maanden of langer geleden is dat ze een boek hebben uitgelezen, krimpt juist. Begin 2024 betreft het 26% van de boekenlezers, terwijl het in 2023 ging om 28%, in 2022 om 27%, in 2021 om 28% en in 2020 om 31% (KvB Boekwerk & GfK, 2024, meting 67). 

Doelgroep(en)