Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Nederlander geeft meer geld uit aan boek. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederlander-geeft-meer-geld-uit-aan-boek/.
17 maart 2023

Nederlanders geven de laatste jaren gemiddeld meer geld uit aan een boek. Ze betaalden in 2022 €14,86 per titel, tegen €14,54 in 2021 (KvB Boekwerk & GfK, 2023).  Deze stijging van 2% op jaarbasis valt mee in vergelijking tot de inflatie. Deze schommelde in 2022 in de meeste maanden van het jaar rond de 10% (CBS, 2023).

Nederlanders geven minder geld uit aan e-boeken dan aan gedrukte boeken. Voor een e-boek betaalden ze in 2022 gemiddeld € 9,63, tegenover €15,33 voor een gedrukt boek. Zowel aan papieren boeken als e-boeken zijn ze de laatste jaren meer geld gaan uitgeven. Tussen 2018 en 2022 groeide de uitgave voor een gedrukt boek met 12% en een e-boek met 8% (KvB Boekwerk & GfK, 2023; KvB Boekwerk & GfK, 2021).

Een e-boek is de laatste jaren relatief gezien iets goedkoper geworden ten opzichte van een gedrukt boek. De uitgave aan een e-boek bedroeg in 2022 63% van de uitgave aan een gedrukt boek. In 2019 ging het om 66%, in 2016 om 68% en in 2012 om 80% (KvB Boekwerk & GfK, 2023a; 2023b).

Doelgroep(en)