Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Nederlander geeft meer geld uit aan boek. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederlander-geeft-meer-geld-uit-aan-boek/.
14 februari 2024

Nederlanders geven de laatste jaren gemiddeld meer geld uit aan een boek. Ze betaalden in 2023 €15,27 per titel, tegen €14,86 in 2022 (KvB Boekwerk & GfK, 2024). Deze stijging van 2,7% op jaarbasis valt, net als in 2022, mee in vergelijking tot de inflatie. Deze kwam in 2023 uit op 3,8% (CBS, 2024).  

Nederlanders geven minder geld uit aan e-boeken dan aan gedrukte boeken. Voor een e-boek betaalden ze in 2023 gemiddeld € 10,35, tegenover €15,74 voor een gedrukt boek. Zowel aan papieren boeken als e-boeken zijn ze de laatste jaren meer geld gaan uitgeven. Tussen 2019 en 2023 groeide de uitgave voor zowel een gedrukt boek als een e-boek met 10% (KvB Boekwerk & GfK, 2024; KvB Boekwerk & GfK, 2021).

Een e-boek is de laatste jaren relatief gezien iets goedkoper geworden ten opzichte van een gedrukt boek. De uitgave aan een e-boek bedroeg in 2023 66% van de uitgave aan een gedrukt boek. In 2018 ging het om 67%, in 2015 om 68% en in 2012 nog om 80% (KvB Boekwerk & GfK, 2024; 2023).

Doelgroep(en)