Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Bijna helft Nederlanders bezoekt de bibliotheek. https://www.lezen.nl/onderzoek/bijna-helft-nederlanders-bezoekt-de-bibliotheek/.
15 februari 2022

Bibliotheken hebben in 2020 in totaal 36 miljoen bezoeken getrokken, een daling van 43% ten opzichte van de 62,9 miljoen bezoeken een jaar eerder. Dit is het gevolg van de coronacrisis, waarin fysieke bibliotheken een deel van het jaar gesloten tot beperkt geopend zijn geweest. Tussen 2015 en 2019 is het aantal bezoeken vrij structureel gegroeid. Met de 62,9 miljoen in 2019 trekken bibliotheken meer bezoekers dan bioscopen (38 miljoen) en musea (33 miljoen) (Koninklijke Bibliotheek, 2021). Bijna de helft van de Nederlanders brengt met enige regelmaat een bezoek aan de bibliotheek. Dit percentage heeft tussen 2016 en 2019 een lichte groei vertoond, om in 2020 licht te dalen, waarschijnlijk vanwege de coronacrisis (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

De meeste bezoekers (83%) komen naar de bibliotheek om boeken te lenen, gevolgd door het lezen van kranten en tijdschriften (39%) en boeken (38%). De digitale voorzieningen worden door veel minder mensen gebruikt. 19% van de bezoekers zit weleens achter de computer, 18% surft in de bibliotheek op het internet en 8% maakt gebruik van het draadloos netwerk. Ook als bezoekers in de bibliotheek op zoek zijn naar informatie, hebben gedrukte media hun voorkeur. Driekwart gebruikt hiervoor boeken en naslagwerken, tegen 21% het internet (Koninklijke Bibliotheek, 2015).

Bibliotheken hebben in 2020 bijna 143.000 activiteiten georganiseerd voor bezoekers, een daling van 35% ten opzichte van de ruim 220.000 een jaar eerder. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis en de bibliotheeksluitingen. Deze activiteiten hebben in 2020 ongeveer 1,8 miljoen volwassenen en kinderen bereikt (Koninklijke Bibliotheek, 2021).

Bijna 69.000 activiteiten zijn gericht op leesbevordering en kennismaking met literatuur, ondanks corona meer dan de 67.000 een jaar eerder. Het gaat hier om voorleesevenementen, optredens van schrijvers, literaire schrijfcursussen en bijeenkomsten van leesclubs. Deze activiteiten hebben ruim 800.000 deelnemers getrokken. Ruim zes op de tien van deze activiteiten wordt georganiseerd voor het basisonderwijs en bijna twee op de tien voor 0- tot 4-jarigen. Circa 51.000 activiteiten hebben betrekking op educatie en ontwikkeling, ongeveer de helft minder dan de 106.000 een jaar eerder. Het gaat hier om cursussen en trainingen in lezen en schrijven voor laaggeletterden, digitale vaardigheden voor volwassenen en mediawijsheid voor basisscholieren. Deze activiteiten hebben ruim 458.000 deelnemers getrokken (Koninklijke Bibliotheek, 2021).

Het zijn met name vrouwen, kinderen tussen de 6 en 19 jaar, hoger opgeleiden en Nederlanders met een migratieachtergrond die de bibliotheek bezoeken (Van den Broek & Gieles, 2018; KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

Doelgroep(en)