In deze voorleeswedstrijd lezen brugklassers voor uit jeugdboeken die aansluiten op hun leesniveau en belevingswereld. De nadruk ligt op de boeken van de Jonge Jury en de cultuurhistorische canon van Nederland.

In het schooljaar 2019-2020 hebben er 1.305 schoolklassen meegedaan, goed voor bijna 33.000 leerlingen die voorlezen en voorgelezen worden (uitgaande van 25 leerlingen per klas). Zij zijn afkomstig van 192 middelbare scholen (30% van het totaal), die worden geworven door 69 basisbibliotheken (48% van het totaal).

Het bereik van Read2Me! is sinds de eerste editie in 2011 tot 2015 flink gegroeid, zowel in basisbibliotheken, scholen als deelnemende leerlingen. Hierna is het bereik gestabiliseerd. In 2018-2019 laat het aantal deelnemende middelbare scholen weer een groei zien van 20% en het aantal klassen van 14%, om in 2019-2020 min of meer te stabiliseren.