Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Ruim 30.000 brugklassers doen mee aan voorleeswedstrijd Read2Me!. https://www.lezen.nl/onderzoek/ruim-30-000-brugklassers-doen-mee-aan-voorleeswedstrijd-read2me/.
21 februari 2022

In deze voorleeswedstrijd lezen brugklassers voor uit jeugdboeken die aansluiten op hun leesniveau en belevingswereld. De nadruk ligt op de boeken van de Jonge Jury en de cultuurhistorische canon van Nederland.

In het schooljaar 2020-2021 heeft Read2Me! niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus en de schoolsluitingen. Deze vonden plaats in de wintermaanden, waarin de schoolrondes voor Read2Me! normaal gesproken georganiseerd worden.

Het bereik van Read2Me! is sinds de eerste editie in 2011 tot 2015 flink gegroeid, zowel in basisbibliotheken, scholen als deelnemende leerlingen. Hierna is het bereik gestabiliseerd. In 2018-2019 laat het aantal deelnemende middelbare scholen weer een groei zien van 20% en het aantal klassen van 14%, om in 2019-2020 min of meer te stabiliseren.