Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Ruim 25.000 brugklassers doen mee aan voorleeswedstrijd Read2Me!. https://www.lezen.nl/onderzoek/ruim-30-000-brugklassers-doen-mee-aan-voorleeswedstrijd-read2me/.
11 juli 2023

In deze voorleeswedstrijd lezen brugklassers voor uit jeugdboeken die aansluiten op hun leesniveau en belevingswereld. De nadruk ligt op de boeken van de Jonge Jury en de cultuurhistorische canon van Nederland.

In het schooljaar 2021-2022 hebben er ruim 1.000 schoolklassen meegedaan, goed voor ruim 25.000 leerlingen die voorlezen en voorgelezen worden (uitgaande van 25 leerlingen per klas). Zij zijn afkomstig van 163 middelbare scholen (25% van het totaal), die worden geworven door 57 basisbibliotheken (41% van het totaal).

Het bereik van Read2Me! is vanaf de eerste editie in 2011 tot 2015 flink gegroeid, zowel in basisbibliotheken, scholen als deelnemende leerlingen. Hierna is het bereik gestabiliseerd. In 2020-2021 kon Read2Me! niet doorgaan vanwege het coronavirus en de schoolsluitingen. Het bereik ligt in 2021-2022 lager dan twee jaar eerder: er hebben 17% minder basisbibliotheken, 15% minder middelbare scholen en 23% minder schoolklassen meegedaan.