Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. Met deze wedstrijd willen we het lezen onder jongeren in het voortgezet onderwijs bevorderen.

De voorleeswedstrijd is al jaren een groot succes. Sinds het ontstaan van Read2Me! vanuit een Brabantse pilot in schooljaar 2009-2010 is het aantal deelnemende scholen enorm toegenomen. Inmiddels doen er landelijk meer dan 1.181 klassen mee van ruim 165 middelbare scholen.

Scholen zien Read2Me! als een waardevolle toevoeging aan hun curriculum. Uit de schoolevaluatie blijkt dat scholen de voorleeswedstrijd inhoudelijk goed vinden aansluiten bij de lespraktijk van het vak Nederlands.

Scholen kunnen deelnemen via hun lokale bibliotheek. Iedere bibliotheek in Nederland kan meedoen met Read2Me!. De wedstrijd biedt een uitgelezen kans om extra invulling te geven aan de samenwerking met middelbare scholen.

Read2Me! heeft als doel

• Het leesplezier van leerlingen te vergroten door er een wedstrijdelement aan toe te voegen;
• Het bevorderen van het lezen van jeugdliteratuur;
• Het initiëren en versterken van structurele samenwerking tussen bibliotheken en middelbare scholen.

Kunst van Lezen

Read2Me! wordt mogelijk gemaakt door het actieplan Kunst van Lezen, hét leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen. Kunst van Lezen richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur. Kunst van Lezen bedient diverse leeftijdsgroepen. Voor de doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! één van de projecten waar Kunst van Lezen zich hard voor maakt

Trefwoorden