Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Populariteit bibliotheek daalt met het ouder worden. https://www.lezen.nl/onderzoek/populariteit-bibliotheek-daalt-met-het-ouder-worden/.
16 mei 2023

Bijna drie op de tien tienjarige kinderen leent minstens een keer per week een boek bij de (school)bibliotheek. Ruim een derde doet dit een of twee keer per maand. Ruim twee op de tien bezoekt (bijna) nooit de (school)bibliotheek om een boek te lenen (Expertisecentrum Nederlands, 2023).

Er zijn meer basisscholieren die gebruik maken van bibliotheekdiensten dan middelbare scholieren. 77% van de acht- tot twaalfjarigen brengt weleens een bezoek aan de bibliotheek in het dorp, de stad of op de school. Bij dertien- tot achttienjarigen gaat het om 64% (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Jongere kinderen lenen bij een bezoek ook meer boeken, evenals meisjes in vergelijking met jongens (CHOICE, 2010). Voor schoolbibliotheken bestaat er geen leeftijdsverschil. Als kinderen ouder worden, blijven ze daar even vaak boeken lenen (Huysmans, 2013).

Naast boeken gaan kinderen en jongeren ook naar de bibliotheek om cd’s, dvd’s en games te lenen. Ook brengen ze een bezoek om boeken en tijdschriften te lezen, op het internet te surfen en informatie op te zoeken in boeken (Huysmans, 2013).

Bijna de helft van de zeven- tot zeventienjarigen staat neutraal tegenover een bibliotheekbezoek. Als kinderen ouder worden, krijgen ze een negatievere houding tegenover de bibliotheek (CHOICE, 2010). Dat komt mogelijk doordat ze er vaker heen moeten voor huiswerk, waardoor de bibliotheek een verplicht karakter krijgt (Huysmans, 2013). Middelbare scholieren zien een bibliotheekbezoek dan ook als nuttig en verstandig, niet zozeer als plezierig. Hun attitude is utilitair in plaats van hedonistisch (Stalpers, 2011).

Om meer jongeren aan te spreken, zouden bibliotheken zichzelf kunnen vernieuwen. Middelbare scholieren hebben behoefte aan mediadossiers, een breder aanbod van Young Adult Literatuur en een speciale jongerenafdeling. In dat geval zou het percentage jongeren dat de bibliotheek meerdere keren per jaar bezoekt, kunnen stijgen van 35% naar 80% (Stalpers, 2011).

Doelgroep(en)