Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Luisterversie biedt steun bij voorlezen en zelf lezen. https://www.lezen.nl/onderzoek/luisterversie-biedt-steun-bij-voorlezen-en-zelf-lezen/.
31 mei 2021

Een audio-opname van het verhaal kan fungeren als een ‘stand-in’ voor een voorlezende volwassene. Dit heeft een gunstig effect op de woordenschat en niet op het verhaalbegrip. Een meta-analyse van 39 studies onder kinderen tussen de 1 en 8 jaar wijst uit dat de woordenschat vooruit gaat bij digitale kinderboeken met een luisterversie en/of karaokebalk die met de tekst meeloopt, met een effectgrootte van 0,13 in het voordeel van het scherm. Het begrip blijft achter, met een effectgrootte van -0,22 in het nadeel van het scherm (Furenes, Kucirkova & Bus, 2021).

Uit individuele studies komt naar voren dat een luisterversie optimaal werkt als de woorden per lettergreep of per letter worden voorgelezen. Het ‘opknippen’ van woorden helpt kleuters bij het ontwikkelen van fonemisch bewustzijn (Segal-Drori et al., 2010).

Een luisterversie kan ook steun bieden aan beginnende lezers. Als zij het verhaal gelijktijdig voorgelezen krijgen én zelf (mee)lezen, is hun begrip diepgaander. De luisterversie helpt hen met name bij moeilijke woorden en zinnen (Pearman, 2008). Dyslectici verwerken de tekst bovendien sneller als ze deze gelijktijdig lezen en beluisteren (Knoop-Van Campen, Segers & Verhoeven, 2017). Kinderen met leesproblemen (zoals dyslexie) vinden het plezierig om gebruik te maken van digitale lees- en luisterboeken (Faber, 2016).