Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Leesmotieven generaties lopen uiteen. https://www.lezen.nl/onderzoek/leesmotieven-generaties-lopen-uiteen/.
26 september 2023

Oudere mensen lezen vaker een boek voor hun plezier in de vrije tijd dan jongere mensen. 65-plussers doen dit vaker op dagelijkse basis dan de jongere generaties. Voor lezen voor werk, school en/of studie is het beeld andersom: mensen van 35 jaar en jonger doen dit vaker op dagelijkse basis dan oudere generaties (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Nederlanders uit alle generaties lezen vooral boeken om zichzelf te ontspannen. Er zijn wel meer 65-plussers die ontspanning noemen als leesmotief dan mensen onder de 35 jaar. Ook lezen 65-plussers vaker dan andere generaties om meer te weten komen over bepaalde onderwerpen of om te genieten van taal. Zij lezen juist minder vaak om zich persoonlijk te ontwikkelen. Hetzelfde gaat op voor lezen om lekker weg te dromen en om zich emotioneel prettiger te voelen (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).   

Voor literaire boeken bestaan er ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Hoe ouder mensen zijn, hoe positiever ze staan tegenover het lezen van een roman, een kort verhaal of een gedicht. Ook hebben mensen op verschillende leeftijden verschillende motieven om literair te lezen. 50+’ers lezen in mindere mate literair om zichzelf te ontspannen dan 18- tot 49-jarigen. Ook vinden zij literair lezen minder geschikt om hun verveling te verdrijven. Voor de leesmotieven intellectuele ontwikkeling, het verbreden van de horizon en het verkrijgen van status zijn er geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen (Miesen, 2007).

Doelgroep(en)