Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Leesmotieven generaties lopen uiteen. https://www.lezen.nl/onderzoek/leesmotieven-generaties-lopen-uiteen/.
10 februari 2021

Leeftijd heeft geen invloed op de attitude van Nederlanders tegenover het lezen van boeken. Verschillende generaties (van 13 jaar en ouder) vinden het lezen nagenoeg even plezierig (KvB Boekwerk & GfK, 2011, meting 18; intern rapport Stichting Lezen, 2014). De motieven om boeken te lezen, zijn wel anders. Ontspanning wordt vaker als drijfveer genoemd naarmate mensen ouder zijn. Daarentegen zijn er meer mensen onder de 35 jaar die lezen om zich niet te hoeven vervelen, zich persoonlijk en intellectueel te ontwikkelen, lekker weg te dromen, zichzelf onder te dompelen in een verhaalwereld en zichzelf rustig te voelen. Er zijn weer meer 65-plussers die lezen om op de hoogte te zijn van wat er in de wereld speelt (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Voor literaire boeken bestaan er ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Hoe ouder mensen zijn, hoe positiever ze staan tegenover het lezen van een roman, een kort verhaal of een gedicht. Ook hebben mensen op verschillende leeftijden verschillende motieven om literair te lezen. 50+’ers lezen minder literair om zichzelf te ontspannen dan 18- tot 49-jarigen. Ook vinden zij literair lezen minder geschikt om hun verveling te verdrijven. Voor de leesmotieven intellectuele ontwikkeling, het verbreden van de horizon en het verkrijgen van status zijn er geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen (Miesen, 2007).

Doelgroep(en)