Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Vooral vrouwen en ouders gemotiveerd tot voorlezen. https://www.lezen.nl/onderzoek/vooral-vrouwen-en-ouders-gemotiveerd-tot-voorlezen/.
10 februari 2021

Vrouwen staan positiever tegenover voorlezen dan mannen. Ze vinden het leuker en nuttiger (intern rapport Stichting Lezen, 2014). Ook onderschrijven ze in grotere getale de opbrengsten, zoals het stimuleren van het taalgevoel en taalbegrip, de woordenschat en de vaardigheid om verhalen te begrijpen. Tevens vinden ze in grotere getale dat voorlezen de fantasie prikkelt, de band tussen ouder en kind versterkt, het inlevingsvermogen in andere mensen stimuleert en een goede voorbereiding vormt op het zelf leren lezen (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 49). Ook vinden ze, en dit geldt met name voor moeders, dat het goed is om op jonge leeftijd te beginnen met voorlezen, en om er zo lang mogelijk mee door te gaan (intern rapport Stichting Lezen, 2014).

Voorlezende ouders zijn positiever over voorlezen dan voorlezers in het algemeen. Niet-voorlezende ouders zijn juist negatiever dan niet-voorlezers in het algemeen. Dit geldt ook voor de ideale leeftijd van het kind om met voorlezen te beginnen: voor voorlezende ouders ligt deze hoger dan voor niet-voorlezende ouders (intern rapport Stichting Lezen, 2014).

Doelgroep(en)