Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Voorleesattitude Nederlanders is positief. https://www.lezen.nl/onderzoek/voorleesattitude-nederlanders-is-positief/.
10 februari 2021

Nederlanders staan positief tegenover voorlezen. Dit geldt voor voorlezers én niet-voorlezers. Terwijl 86% van de voorlezers het leuk en 96% het nuttig vindt, gaat het bij niet-voorlezers om respectievelijk 36% en 68%. Zij hebben een welwillende houding, maar zetten deze dus niet om in gedrag (intern rapport Stichting Lezen & GfK, 2014).

Nederlanders onderschrijven de opbrengsten van voorlezen, zoals deze uit onderzoek naar voren komen. Acht op de tien noemt voorlezen goed voor het taalgevoel en taalbegrip alsmede voor de woordenschat. Driekwart denkt dat voorlezen de fantasie prikkelt, de vaardigheid vergroot om verhalen te begrijpen en een goede voorbereiding vormt op het zelf leren lezen. Rond de zeven op de tien vindt dat voorlezen de band tussen voorlezer en kind versterkt en het inlevingsvermogen in andere mensen versterkt. Voorlezers zijn positiever over de opbrengsten van voorlezen dan niet-voorlezers (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 49).

De meeste Nederlanders vinden het een goede zaak om vroeg te beginnen met voorlezen. Over de precieze leeftijd lopen de meningen uiteen. 48% van de voorlezers beschouwt de babyleeftijd als ideaal, 38% de dreumesleeftijd. Bij de niet-voorlezers gaat het om respectievelijk 23% en 46%. Ook als kinderen zelf hebben leren lezen, kunnen ze volgens 70% van de voorlezers en 46% van de niet-voorlezers prima worden voorgelezen. 28% van de voorlezers en 15% van de niet-voorlezers vindt zelfs dat er überhaupt geen leeftijdsgrens zit aan voorlezen (intern rapport Stichting Lezen & GfK, 2014).

Doelgroep(en)