1 januari 2007

De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief. Bundeling van bijdragen aan het gelijknamige congres. 

Het lezen van fictie in een bepaalde leeftijdsperiode staat niet op zichzelf. Het lezen ervóór en erna hangen er nauw mee samen. Dat is lezen in de lengte: van het voorgelezen worden tot het lezen op latere leeftijd. Daarnaast gaat het om de inbedding van het lezen, om zaken als woord en beeld, verplicht en vrijetijdslezen, fictie en non-fictie lezen, taal- en literatuuronderwijs. Dat is lezen in de breedte.