Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Karaokebalk helpt bij het zelf leren lezen. https://www.lezen.nl/onderzoek/karaokebalk-helpt-bij-het-zelf-leren-lezen/.
10 februari 2021

Een bewegend balkje laat letters en woorden oplichten terwijl ze worden voorgelezen. Dit trekt de aandacht van kinderen naar de tekst, met name als ze al een beetje kunnen lezen. Zo’n karaokebalk helpt beginnende lezers om hun kennis van geschreven taal te vergroten. Ze leren letters lezen, herkennen nieuwe woorden en krijgen een diepgaander tekstbegrip (De Jong & Bus, 2013; Korat, 2010; Gong & Levy, 2009).

Ook beginnende lezers met een taalachterstand profiteren van een karaokebalk. Zij gaan in een interventie van een heel schooljaar sterker vooruit op de snelheid waarmee ze woorden lezen (Sikkema-de Jong & Van Duijn, 2016).