1 januari 2013

Onderzoek naar de effecten van gedigitaliseerde avi-boekjes voor beginnende lezers.

Prentenboeken worden in toenemende mate gedigitaliseerd, in het verlengde hiervan ligt het digitaal verrijken van boekjes voor beginnende lezers. Op www.leesdas.nl worden gedigitaliseerde avi-boekjes aangeboden voor beginnende lezers. Onderzoek heeft uitgewezen dat digitale varianten van avi-boekjes met gesproken tekst, in combinatie met oplichtende gedrukte tekst, met en zonder voorlezer in beeld een verrijking zijn van het leesaanbod voor beginnende lezers.

Doelgroep(en)