Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Boekgesprekken verdiepen verhaalbegrip. https://www.lezen.nl/onderzoek/boekgesprekken-verdiepen-verhaalbegrip/.
10 februari 2021

Docenten kunnen kinderen in de klas gesprekken laten voeren over de boeken die ze lezen. Leerlingen in groep 7 en 8 die een jaar lang deelnemen aan een speciaal ontwikkeld programma, geïnspireerd op de leerlinggerichte methode van Aidan Chambers, boeken een lichte vooruitgang op gesprekstechnieken. Ze gaan elkaar in de loop van het traject meer en ook meer gevarieerde vragen stellen, bijvoorbeeld over motieven van de personages of hun eigen levenservaringen. Daarnaast leren ze hun beleving en interpretatie van het verhaal beter te beargumenteren. Op de twee andere dimensies van literaire competentie, beoordeling en narratief begrip, gaan ze echter niet vooruit. Boekgesprekken kunnen dus, als middel voor boekverwerking, bijdragen aan de literaire ontwikkeling. Een kanttekening is dat een controlegroep van kinderen die niet meedoen aan de interventie in het onderzoek ontbrak (Cornelissen, 2016).

Doelgroep(en)