1 januari 2015

Achtergronden en praktische tips voor in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Deze publicatie laat aan de hand van tal van voorbeelden zien hoe een gesprek over boeken en lezen op gang gebracht kan worden en vorm kan krijgen. Met een zo volledig mogelijk en actueel overzicht van instrumenten en werkvormen die in Nederland beschikbaar zijn, aangevuld met onderzoeksgegevens en verwijzingen naar literatuur. De tekst is ondersteund door kleurrijke citaten.
Onderzoeksgegevens en suggesties voor verdiepende literatuur zijn in twee tinten paars en de opsomming van producten en diensten is met groen aangegeven.
Bij elkaar een mooi palet voor een rijkgeschakeerd gesprek. Voor leerkrachten in het basisonderwijs, docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo en voor alle anderen die van leerlingen lezers willen maken.

De publicatie is hiernaast te downloaden.