Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). 30.000 brugklassers doen mee aan voorleeswedstrijd Read2Me!. https://www.lezen.nl/onderzoek/30-000-brugklassers-doen-mee-aan-voorleeswedstrijd-read2me/.
13 februari 2024

In deze voorleeswedstrijd lezen brugklassers voor uit jeugdboeken die aansluiten op hun leesniveau en belevingswereld. De nadruk ligt op de boeken van de Jonge Jury en de cultuurhistorische canon van Nederland.

In het schooljaar 2022-2023 hebben er 1.231 schoolklassen meegedaan, goed voor 30.775 leerlingen die voorlezen en voorgelezen worden (uitgaande van 25 leerlingen per klas). Zij zijn afkomstig van 210 middelbare scholen (33% van het totaal), die worden geworven door 60 basisbibliotheken (44% van het totaal).

Het bereik ligt in 2022-2023 hoger dan een jaar eerder: er hebben 5% meer basisbibliotheken, 29% meer middelbare scholen en 22% meer schoolklassen en scholieren meegedaan. Read2Me! maakte vanaf de eerste editie in 2011 tot 2015 een stevige groei door, zowel in basisbibliotheken, scholen als deelnemende klassen en leerlingen. Hierna is het bereik gestabiliseerd. In 2020-2021 kon Read2Me! niet doorgaan vanwege het coronavirus en de schoolsluitingen.