4 december 2020

Een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren is het invoeren van een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen.

In de brochure Meer lezen, beter in taal – mbo (2020) gaat Kees Broekhof uitgebreid op deze maatregel in. Broekhof beschrijft de stand van zaken rond taal op het mbo en biedt argumenten om meer te investeren in leesbevordering op het mbo.

Ook gaat Broekhof in op de vragen hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om (meer) te lezen en hoe de samenwerking op school georganiseerd moet zijn om een effectief leesklimaat voor studenten te creëren, bijvoorbeeld via de Bibliotheek op school.

De brochure Meer lezen, beter in taal is er voor vier leeftijdsgroepen.

Doelgroep(en)