9 november 2023

Een goede leesvaardigheid is belangrijk bij iedere opleiding en bij ieder beroep. Wanneer lezen op het mbo bij alle vakken een vast onderdeel is van het curriculum, wordt het voor studenten vanzelfsprekend. Door oog te hebben voor de leesmotivatie van studenten, te zorgen voor een goede toegang tot boeken en door gebruik te maken van effectieve werkvormen zoals vrij lezen, kunnen mbo-instellingen de taalontwikkeling van studenten stimuleren.

Leesscenario: samenwerking met de Bibliotheek

Voor mbo-docenten die met leesbevordering willen starten ontwikkelen experts samen met Stichting Lezen zes leesscenario’s. Hoe pak je het goed aan? Hoe kan lezen een logische plek in de lesprogramma’s krijgen en zullen de studenten wel ervaren dat lezen hun taalontwikkeling, hun schoolcarrière en hun leven kan verrijken?

In het Leesscenario: Lezen in het mbo en de Bibliotheek op school belichten auteurs Marleen Wijnen, Liselotte Dessauvagie en Caroline Heijer de samenwerking met de experts van de mediatheek en de Bibliotheek. Deze experts spelen een belangrijke ondersteunende rol in het vergroten van de expertise van de docent als leesbevorderaar, het organiseren van een goede toegang tot boeken en het brengen van het juiste boek bij de juiste student. In drie kansrijke aanpakken wordt beschreven hoe je deze samenwerking kunt vormgeven en wie je daarbij nodig hebt.

Zes leesscenario’s

Naast het leesscenario Lezen in het mbo en de Bibliotheek op school zijn er nog vijf leesscenario’s voor het mbo.

Doelgroep(en)