18 december 2023

Juist in het mbo zijn veel studenten te vinden die taalzwak zijn of leesproblemen hebben. Dat heeft direct invloed op het functioneren van deze studenten tijdens de stage, in de opleiding en in de maatschappij. Zij hebben minder kansen dan hun talige leeftijdsgenoten. In het Leesscenario: Lezen in het mbo en leesproblemen beschrijven we hoe je als mbo-docent effectieve en passende ondersteuning en leestijd kunt realiseren voor studenten met leesproblemen.

Leesscenario: over leesproblemen

Voor mbo-docenten die met leesbevordering willen starten ontwikkelen experts samen met Stichting Lezen zes leesscenario’s. Hoe pak je het goed aan? Hoe kan lezen een logische plek in de lesprogramma’s krijgen en zullen de studenten wel ervaren dat lezen hun taalontwikkeling, hun schoolcarrière en hun leven kan verrijken?

In het Leesscenario: Lezen in het mbo en leesproblemen beschrijft auteur Erna van Koeven drie kansrijke aanpakken hoe je studenten met leesproblemen meer talige input en leestijd kunt bieden. Voor deze studenten is het bovendien belangrijk dat niet alleen wordt gewerkt met de doelen die gaan over de kwalificatie-eisen van het beroep en de examens, maar dat er een doel wordt toegevoegd dat gericht is op de algemene taalontwikkeling.

Zes leesscenario’s

Naast het leesscenario Lezen in het mbo en leesproblemen zijn er nog vijf leesscenario’s voor het mbo.

Doelgroep(en)