28 november 2022

Steeds vaker kiezen mbo-docenten voor lezen en leesbevordering tijdens hun lessen. Zij weten dat frequent lezen en lezen voor het plezier bijdragen aan een betere taalvaardigheid, in het bijzonder aan een grotere woordenschat. Een goede leesvaardigheid is belangrijk bij iedere opleiding en bij ieder beroep.

Naast het verbeteren van de taalvaardigheid zien mbo-docenten ook mogelijkheden voor lezen in betekenisvolle contexten, met verhalen en boeken die passen binnen de beroepsvakken of binnen burgerschapsthema’s. En steeds meer mbo-scholen willen hun studenten meer meegeven dan alleen hun beroepsvorming. Zij achten een brede persoonsvorming van de student van belang. Het lezen van (verhalende non-)fictie is bij uitstek geschikt om hieraan bij te dragen.

Leesscenario Brede Vorming

Voor mbo-docenten die met leesbevordering willen starten ontwikkelen experts samen met Stichting Lezen zes leesscenario’s. Hoe pak je het goed aan, hoe kan lezen een logische plek in de lesprogramma’s krijgen en zullen de studenten wel ervaren dat lezen hun taalontwikkeling, hun schoolcarrière en hun leven kan verrijken?

In het leesscenario Lezen in het mbo en Brede Vorming richten auteurs Tineke Ernst, Heleen Copini en Pieter Baay (Onderwijs124) zich op het stimuleren van leesmotivatie rondom Brede Vorming. Informatieve boeken, romans, krantenberichten, strips, tijdschriften en poëzie kunnen die vaardigheden en waarden stimuleren die zo belangrijk zijn voor de Brede Vorming.

Zes leesscenario’s

Naast het leesscenario Lezen in het mbo en Brede Vorming zijn er nog vijf leesscenario’s voor het mbo.

Doelgroep(en)