13 februari 2024

Mbo-studenten komen naar een roc om een vak te leren. Sommigen van hen lezen op hun opleiding studieboeken, tijdschriftartikelen en informatieve boeken over hun vak. Andere studenten lezen weinig tot niet. Docenten kiezen steeds vaker voor andere manieren om informatie over te dragen, zoals filmpjes of PowerPointpresentaties. Toch blijft lezen belangrijk voor alle studenten. Bovendien werkt lezen over het eigen beroep motiverend. In dit Leesscenario worden twee vragen beantwoord: hoe kunnen alle studenten rijke boeken en teksten lezen die aansluiten bij hun toekomstige beroep? En welke rol spelen de docenten van de beroepsgerichte vakken daarbij?

Leesscenario: Lezen in het mbo en beroepsgerichte vakken

Voor mbo-docenten die met leesbevordering willen starten ontwikkelden experts samen met Stichting Lezen zes leesscenario’s. Hoe pak je leesbevordering goed aan? Hoe kan lezen een logische plek in de lesprogramma’s krijgen en zullen de studenten wel ervaren dat lezen hun taalontwikkeling, hun schoolcarrière en hun leven kan verrijken?

In het leesscenario Lezen in het mbo en beroepsgerichte vakken beschrijft auteur Erna van Koeven drie kansrijke manieren om studenten in het mbo aan het lezen te krijgen over hun toekomstige vakgebied. Het vak Nederlands kan worden verrijkt met beroepsgerichte thema’s; docenten kunnen expliciet lesuren toewijzen aan vrij lezen, en lessen kunnen om beroepsgerichte thema’s draaien.

Zes leesscenario’s

Naast het leesscenario Lezen in het mbo en leesproblemen zijn er nog vijf andere leesscenario’s voor het mbo:

Doelgroep(en)