icon home

Hoe kunnen mbo-scholen en bibliotheken bijdragen aan de leesmotivatie, leesplezier en effectief leesgedrag van de studenten? Deze conferentie, als start van het Leesoffensief Heel mbo leest! staat helemaal in het teken van dit onderwerp.

Meisje ligt op rug en leest een boek, omringd door andere boeken.

De handreiking Leesoffensief Heel mbo leest! wordt gepresenteerd. Daarnaast passeren achtergronden en onderzoeksresultaten, didactische modellen, goede praktijken en praktische scenario’s de revue. Er is een gesprek met leesconsulenten die vanuit de bibliotheek op mbo’s werken en met auteurs van boeken die mbo-studenten aanspreken. Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Özcan Akyol. In deelsessies wordt u geïnspireerd op allerlei aspecten van en samenwerkingen bij lezen en leesbevordering op het mbo.

Bekijk het hele programma van de conferentie hier: https://www.mbotaalacademie.nl/studiedagen/kick-off-leesoffensief-heel-mbo-leest-101

Programma


9.30Opening door Özcan Akyol
Gerlien van Dalen, directeur – bestuurder Stichting Lezen en Adnan Tekin, voorzitter bestuur MBO Raad
10.00Handreiking ‘Heel mbo leest! Leesoffensief mbo’ aanbieden aan Feite Hofman, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie
10.15Lezen en leersucces: onderzoeksresultaten. Erna van Koeven, lector Hogeschool Windesheim
10.45Studenten vertellen over het plezier van lezen. Panelgesprek o.l.v. Özcan Akyol
11.15Pauze
11.30Deelsessies ronde 1
12.30Lunch met boekenmarkt
13.15Auteurs vertellen over schrijven voor jongeren. Panelgesprek o.l.v. Özcan Akyol
13.45Leesscenario: Lezen in het MBO en brede vorming. Tineke Ernst en Heleen Copini, Onderwijs124
14.15Leesconsulenten vertellen over de samenwerking met ROC’s.
Panelgesprek o.l.v. Özcan Akyol
14.45Pauze
15.00Deelsessies ronde 2
16.00Afsluiting door Özcan Akyol
16.15Borrel

Handreiking

Gelukkig zijn er op enkele mbo-scholen al succesvolle leesinitiatieven gestart. Deze worden in kaart gebracht, zodat andere scholen kunnen leren van de best practices. Op 10 november organiseren het Kennispunt MBO Taal en Rekenen, Stichting Lezen en de MBO Taalacademie de conferentie Heel mbo leest! Ook maken zij een handreiking voor scholen die willen starten met een leesoffensief, zodat scholen zelf aan de slag kunnen met leesbevordering en leesmotivatie.

Bekijk de infographic Lezen in beeld; Lezen in het mbo (2022).
Bekijk het webinar Tips voor leesmotivatie in het mbo (2022).
Bekijk het webinar Lezen in het mbo werkt (2021).
Lees de publicatie Tips voor lezen en leesmotivatie in het mbo (2022).
Lees de brochure Meer lezen, beter in taal – mbo (2020).
Lees de publicatie Lezen over burgerschapsthema’s (2020).

Lees hier de reactie van Stichting Lezen op de Staat van het Onderwijs 2023.
Lees hier de reactie van Stichting Lezen op PISA-2018.
Lees hier de reactie van Stichting Lezen op de oproep tot een leesoffensief door de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad.

Doelgroep(en)