Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Pabo Voorleeswedstrijd vindt plaats op twee op drie pabo’s. https://www.lezen.nl/onderzoek/pabo-voorleeswedstrijd-vindt-plaats-op-twee-op-drie-pabos/.
21 februari 2022

Deze spin off van De Nationale Voorleeswedstrijd wil aankomende basisschoolleerkrachten enthousiasmeren voor het (voor)lezen, en hen in staat stellen om kennis op te doen over kinder- en jeugdliteratuur.  In het schooljaar 2020-2021 hebben er 29 pabo-instellingen meegedaan, 24% minder dan in het jaar ervoor, en goed voor een landelijke dekking van 67% (DUO, 2021; Paboweb, 2018). De daling komt waarschijnlijk door het coronavirus en de sluiting van het hoger onderwijs, waardoor veel instellingsrondes niet door konden gaan. Tussen 2014 en 2020 is de deelname min of meer stabiel geweest, na een jarenlange stijging in de jaren ervoor.

Het thema van de Pabo Voorleeswedstrijd is de cultuurhistorische canon van Nederland. De studenten lezen voor uit een boek dat past bij een van de vijftig canonvensters. Vanwege de hectiek rondom de coronamaatregelen hebben in schooljaar 2020-2021 veel instellingsrondes niet of online plaatsgevonden, en hebben veel pabo-instellingen geen telling gemaakt van het aantal voorlezende en luisterende studenten. Een schooljaar eerder hebben in totaal bijna 3.000 studenten meegedaan als voorlezer en/of luisteraar (13% van de ruim 22.000 pabo-studenten). Deelnemers zijn met name eerste- en tweedejaars studenten (Oberon/Stichting Lezen, 2014).

Doelgroep(en)