1 januari 2014

Iedere zichzelf respecterende pabo heeft jeugdliteratuur hoog in het vaandel staan. Veel pabostudenten maken via hun opleiding opnieuw kennis met de kracht van het kinderboek. Als sterk didactisch instrument, als prachtig anker om allerlei lesinhouden aan te koppelen of gewoon om op zich van te genieten.

Het is de taak van de opleidingsdocent studenten warm te maken voor kinderliteratuur, zodat zij op hun beurt verhalen en boeken in gaan zetten op de basisschool. De pabo-opleiding vormt een essentiële schakel in leesbevordering.

Dit onderzoek over de plaats van jeugdliteratuur in de pabo-curricula is uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon in opdracht van Stichting Lezen. Ook de Pabo Voorleeswedstrijd is geëvalueerd. Het onderzoek laat zien dat er flinke verschillen bestaan in de mate van aandacht die pabo’s aan jeugdliteratuur besteden. En hoewel jeugdliteratuur wel degelijk een ( bescheiden) plek  heeft in de curricula, is er zeker aanleiding die positie te verbeteren. 

Doelgroep(en)