Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Lezen wordt het vaakst gecombineerd met luisteren, kijken en communiceren. https://www.lezen.nl/onderzoek/lezen-wordt-het-vaakst-gecombineerd-met-luisteren-kijken-en-communiceren/.
14 oktober 2023

Nederlanders besteden 33% van de tijd die ze lezen (in boeken, kranten en tijdschriften, gedrukt en digitaal) mediamultitaskend (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019). Dit is evenveel als in 2015 (32%), maar minder dan in 2013 (41%) (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016; Pennekamp & Kok, 2014). Mediamultitasken vindt vaker plaats tijdens het lezen dan tijdens het kijken en luisteren, ongeveer even vaak als tijdens het gamen, en minder vaak dan tijdens het communiceren (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019). Mediamultitasken tijdens het lezen gebeurt vaker op digitale apparaten dan op papier. Het gaat om 45% van de schermtijd, tegenover 33% van de papieren tijd (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Lezen wordt het vaakst gecombineerd met luisteren, gevolgd door kijken en communiceren (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). Voor het lezen van boeken is dit beeld anders. De combinatie met communiceren komt het vaakst voor: 59% van de Nederlanders sms’t of appt met enige regelmaat tijdens het lezen van een boek, terwijl 41% sociale media gebruikt. Hierna volgen luisteren, waarbij 58% naar de radio luistert, en kijken, waarbij 41% naar de televisie kijkt. Nederlanders doen tijdens het lezen van boeken ook andere lees- en schrijfactiviteiten. 35% surft met enige regelmaat op het internet, 35% leest en schrijft e-mails en 32% bezoekt nieuwssites en -apps. 25% combineert het lezen van boeken weleens met het lezen van kranten en tijdschriften (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).  

Het is de vraag in hoeverre mediamultitasken een correcte en passende benaming is voor het combineren van media-activiteiten. Het lezen van een boek kan op hetzelfde moment gebeuren als het luisteren naar een radio- of televisieprogramma, maar om een e-mail te lezen of schrijven, zal het lezen zeer waarschijnlijk (tijdelijk) gestaakt worden. Deze activiteiten wisselen elkaar eerder af dan dat ze gelijktijdig plaatsvinden. Er is in dat geval sprake van taskswitchen, dat blijkens wetenschappelijk onderzoek overwegend negatieve effecten kent.

Doelgroep(en)