10 februari 2021

Nederlanders besteden 33% van de tijd die ze lezen (in boeken, kranten en tijdschriften, gedrukt en digitaal) media-multitaskend (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019). Dit is evenveel als in 2015 (32%), maar minder dan in 2013 (41%) (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016; Pennekamp & Kok, 2014). Media-multitasken vindt vaker plaats tijdens het lezen dan tijdens het kijken en luisteren, ongeveer even vaak als tijdens het gamen, en minder vaak dan tijdens het communiceren (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019). Media-multitasken tijdens het lezen gebeurt vaker op digitale apparaten dan op papier. Het gaat om 45% van de schermtijd, tegenover 33% van de papieren tijd (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Lezen wordt het vaakst gecombineerd met luisteren, gevolgd door kijken en communiceren (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). Ditzelfde geldt voor het lezen van boeken. 57% van de Nederlanders luistert met enige regelmaat naar de radio tijdens het lezen van een boek, 55% sms’t of appt, 45% gebruikt sociale media, 42% kijkt naar de televisie, 39% schrijft en leest e-mails en 38% surft op het internet (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Het is de vraag in hoeverre media-multitasken een correcte benaming is voor het combineren van media-activiteiten. Het lezen van een boek kan op hetzelfde moment gebeuren als het luisteren naar een radio- of televisieprogramma, maar om een e-mail te lezen of schrijven, zal het lezen zeer waarschijnlijk (tijdelijk) gestaakt worden. Deze activiteiten wisselen elkaar eerder af dan dat ze gelijktijdig plaatsvinden. Er is in dat geval sprake van ‘task-switchen’. Veel Nederlanders onderbreken het lezen van het boek voor dergelijke uitstapjes buiten de tekst. 24% raadpleegt tijdens het lezen wel eens andere boeken, 21% gebruikt andere media en 14% surft op het internet. Het taskswitchen gebeurt vaker tijdens het lezen van digitale boeken dan tijdens het lezen van gedrukte boeken (KvB Boekwerk & GfK, 2013, meting 25).

Doelgroep(en)