5 december 2023

Basisscholieren die thuis soms tot nooit Nederlands spreken, presteren lager op leesvaardigheid in het Nederlands dan leerlingen die thuis (bijna) altijd Nederlands spreken (Expertisecentrum Nederlands, 2023; Inspectie van het Onderwijs, 2022). Doorheen de jaren is dit verschil nagenoeg even groot gebleven (Expertisecentrum Nederlands, 2023).

Eenzelfde beeld bestaat er op de middelbare school. Vijftienjarige leerlingen die thuis een andere taal spreken, scoren lager op leesvaardigheid in het Nederlands dan leerlingen die thuis Nederlands spreken. Dit gaat zowel op voor kinderen die thuis een andere Europese taal spreken als voor kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken. Kinderen die thuis een andere Europese taal spreken, zijn vaardiger in lezen in het Nederlands dan kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken (Meelissen et al., 2023).