10 februari 2021

Vijftienjarige leerlingen die thuis een andere taal spreken, scoren lager op leesvaardigheid dan leerlingen die thuis Nederlands spreken. Dit gaat zowel op voor kinderen die thuis een andere Europese taal spreken als voor kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken. Kinderen die thuis een andere Europese taal spreken, zijn vaardiger in lezen dan kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken (Gubbels et al., 2019).