Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Kind van Nederlands sprekende ouder is meer vaardige lezer. https://www.lezen.nl/onderzoek/kind-van-nederlands-sprekende-ouder-is-meer-vaardige-lezer/.
17 juni 2022

Basisscholieren die thuis zelden tot nooit Nederlands spreken, presteren lager op lezen in het Nederlands dan leerlingen die thuis (bijna) altijd Nederlands spreken (Inspectie van het Onderwijs, 2022). Eenzelfde beeld bestaat er op de middelbare school. Vijftienjarige leerlingen die thuis een andere taal spreken, scoren lager op leesvaardigheid in het Nederlands dan leerlingen die thuis Nederlands spreken. Dit gaat zowel op voor kinderen die thuis een andere Europese taal spreken als voor kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken. Kinderen die thuis een andere Europese taal spreken, zijn vaardiger in lezen in het Nederlands dan kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken (Gubbels et al., 2019).