Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Geletterdheid houdt verband met algemene en culturele ontwikkeling. https://www.lezen.nl/onderzoek/geletterdheid-houdt-verband-met-algemene-en-culturele-ontwikkeling/.
10 februari 2021

Cultuurdeelname

Vaardige lezers bezoeken vaker een museum, concert of toneelstuk, en zijn vaker zelf actief als kunstenaar. Ook doen ze vaker vrijwilligers- of liefdadigheidswerk, bedrijven ze vaker sport en bezoeken ze vaker sportwedstrijden (National Endowment for the Arts, 2007). Tot slot hebben ze een groter vertrouwen in de politiek en in de medemens (Buisman et al., 2013).

Algemene ontwikkeling

Mensen die vaak een boek lezen, hebben een sterkere algemene ontwikkeling. Ze beschikken over meer kennis van de wereld, en deze kennis blijkt ook vaker te berusten op feiten in plaats van op vooroordelen of stereotypen. Behalve de leesfrequentie hangen ook de leesvaardigheid, de schoolprestaties en het IQ positief samen met de algemene ontwikkeling (Cunningham & Stanovich, 2001).

Intelligentie

Blijkens onderzoek onder eeneiige tweelingen kan lezen ook slimmer maken. De tweelingbroer- of zus die op jonge leeftijd de meeste aandacht krijgt in de leesontwikkeling, presteert op latere leeftijd sterker op intelligentietests. De kinderen scoren zowel hoger op verbale intelligentie (zoals woordenschat) als op non-verbale intelligentie (zoals redeneervaardigheden). Aangezien eeneiige tweelingen hun genenpakket delen, kan dit worden verklaard door verschillen in leesopvoeding, zoals een effectieve leraar, uiteenlopende aandacht van de ouders of een vriendengroep die het lezen stimuleert (Richie, Bates & Plomin, 2015).

Volwassenen die vaak een boek lezen, presteren sterker op taken in logisch redeneren. Hun scores zijn nagenoeg even hoog als die van jongere mensen. Regelmatig een boek lezen kan dus compenseren voor het achteruithollen van cognitieve vaardigheden op latere leeftijd (Cunningham & Stanovich, 2001).

Doelgroep(en)