Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Geletterdheid houdt verband met economie en arbeidskansen. https://www.lezen.nl/onderzoek/geletterdheid-houdt-verband-met-economie-en-arbeidskansen/.
10 februari 2021

Een sterke leesvaardigheid is niet alleen gunstig voor het individu, maar ook voor de samenleving. Zo hangen de leesprestaties samen met de economische groei. Verschillen in leesvaardigheid van volwassenen verklaren meer dan de helft (55%) van de verschillen in de langetermijngroei van het Bruto Nationaal Product. Een hooggeletterde bevolking is dus over het algemeen een welvarende bevolking (Coulombe, Tremblay & Marchand, 2004; Buisman et al., 2013).

In de moderne kennissamenleving is 80% van het werk gerelateerd aan lezen en schrijven. Er bestaat dan ook een sterk verband tussen een geringe leesvaardigheid en werkloosheid, lage lonen en beperkte carrièrekansen. Daarentegen zijn vaardige lezers juist vaker actief op de arbeidsmarkt, hebben ze een hoger inkomen, en maken ze gemakkelijker promotie op het werk. Alleen in de tevredenheid over hun werk verschillen laag- en hooggeletterden niet van elkaar (National Endowment for the Arts, 2007; Buisman et al., 2013).

Doelgroep(en)