18 januari 2021

De e-reader is het meest gebruikte apparaat voor het lezen van e-boeken. 58% van de digitale lezers leest weleens e-boeken op dit apparaat, terwijl het bij de tablet om 36% gaat en bij de smartphone om 25%. De laptop en desktop computer volgen op geruime afstand. Ten opzichte van een jaar eerder gebruikt een groter aantal digitale lezers de smartphone, en een kleiner aantal de tablet. Drie op de tien digitale lezers gebruikt meerdere apparaten voor het lezen van e-boeken (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Dat de e-reader aan kop gaat, is opvallend in het licht van het aantal apparaten dat in omloop is. Terwijl 24% van de bevolking een e-reader bezit, heeft 87% een smartphone, 77% een laptop, 65% een tablet en 41% een desktop computer (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). Van de ouders met jonge kinderen beschikt 36% over een e-reader, terwijl dit bij de smartphone 98%, laptop 91% en tablet 76% is (Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2020). Kennelijk gebruiken veel bezitters de meeste digitale apparaten niet voor het lezen van e-boeken. Andersom wordt de e-reader juist het meest gebruikt om e-boeken op te lezen. Terwijl 63% van de e-readerbezitters één of meer keren per week een e-boek op hun apparaat leest, gaat het bij tabletbezitters om 12% (GfK, 2013).

Doelgroep(en)