Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). E-boeklezer is fervente lezer én technologisch voorloper. https://www.lezen.nl/onderzoek/e-boeklezer-is-fervente-lezer-en-technologisch-voorloper/.
1 februari 2021

Mensen die e-boeken lezen zijn over het algemeen fervente lezers van boeken, op papier én digitaal (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47). Tevens lopen ze voorop op het gebied van de adoptie van digitale schermapparaten (‘innovators’ en ‘early adopters’ volgens het model van Rogers) (Bakker, 2013). Ook bij het digitale lezen van andere tekstsoorten – kranten, tijdschriften en online nieuws – zijn voorlopers in nieuwe technologie oververtegenwoordigd. Dit geldt zowel voor mensen die uitsluitend van het scherm lezen als voor mensen die het scherm en papier combineren (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Doelgroep(en)