25 januari 2021

Eén miljoen creatief schrijvers

7% van de Nederlanders boven de 6 jaar houdt zich bezig met creatief schrijven. Het gaat om ongeveer 1,1 miljoen mensen. Dat aantal is stabiel ten opzichte van 2015 en 2013, maar betekent een halvering ten opzichte van de metingen van 2009 tot en met 2012. Vermoedelijk heeft deze daling te maken met een wijziging in de vraagstelling. Sinds 2013 wordt er gevraagd naar ‘creatief schrijven’ in plaats van naar ‘schrijven’ (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2018)

Creatief schrijven is minder populair dan andere vormen van amateurkunst. 20% van de bevolking houdt zich bezig met beeldende activiteiten, 19% met muziek, 12% met fotografie, film en computerkunst en 9% met dans. Alleen toneelspelen scoort lager met 5% (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2018).

Creatief schrijver: jong, vrouw, hoger opgeleid, fervente lezer

Vrouwen, hoger opgeleiden en jongere mensen zijn de meest fervente creatief schrijvers. Terwijl 9% van de Nederlandse vrouwen creatief schrijft, gaat het om 4% van de mannen (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2018). 10% van de Nederlandse hoger opgeleiden schrijft creatief. Bij middelbaar opgeleiden gaat het om 5%, bij lager opgeleiden om 2% (Lahaut & Ijdens, 2016). Het beeld voor sekse en opleiding is vergelijkbaar met het lezen van gedrukte media en in het bijzonder van boeken: vrouwen en hoger opgeleiden doen dat ook bovengemiddeld.

Dat laatste ligt anders voor leeftijd. Terwijl oudere mensen tot de meest fervente lezers van gedrukte media behoren, zijn jongere mensen namelijk de meest fervente creatief schrijvers. 12% van de Nederlandse 12- tot 19-jarigen schrijft creatief. Bij 20- tot 34-jarigen gaat het om 8%, bij mensen boven de 35 om 4 á 5% (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2018).

Creatief schrijvers lezen over het algemeen ook veel boeken. 54% leest ten minste wekelijks een boek, tegenover 39% van de mensen die niet creatief schrijven. 72% leest weleens literaire boeken, terwijl het onder de niet-schrijvers om 53% gaat (Koopman 2017; op basis van data van KvB Boekwerk & GfK, 2015, meting 33).

Poëzie en dagboek populairste genres

De helft van de creatief schrijvers houdt zich bezig met het schrijven van gedichten. Daarmee is dit het meest beoefende genre. Een derde van de creatief schrijvers houdt een dagboek bij; een kwart schrijft korte verhalen. Romans en novelles worden beoefend door minder dan één op de tien creatief schrijvers (KvB Boekwerk & GfK, 2015, meting 33).

Ruim 18.000 creatief schrijvers worden uitgegeven

Niet alle creatief schrijvers schoppen het tot publicatie. In 2019 zijn er in Nederland 18.100 zogeheten actieve auteurs: van hen is in de afgelopen vijf jaar ten minste één nieuw oorspronkelijk Nederlandstalig boek uitgegeven (KvB Boekwerk & Koninklijke Bibliotheek, 2020). Het gaat om 1,6% van het totaal van 1,1 miljoen creatief schrijvers.

Het aantal actieve auteurs is tussen 2015 en 2019 met 7% gedaald, terwijl het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige boeken dat verscheen met 15% terugliep. Dit betekent dat er relatief minder titels door relatief meer auteurs worden geschreven. De daling tussen 2015 en 2019 betreft actieve auteurs van non-fictie informatief (-10%), non-fictie vrije tijd (-6%) en kinder- en jeugdboeken (-5%). Het aantal actieve auteurs van fictie is met 5% gegroeid (KvB Boekwerk & Koninklijke Bibliotheek, 2020).

Doelgroep(en)