Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Groei in aantal creatief schrijvers. https://www.lezen.nl/onderzoek/creatief-schrijven/.
29 maart 2023

Anderhalf miljoen creatief schrijvers

9% van de Nederlanders boven de 6 jaar houdt zich bezig met creatief schrijven. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 2017, toen het ging om 7%, en ook ten opzichte van 2015 (7%) en 2013 (6%). De groei komt waarschijnlijk deels door de coronacrisis, waardoor mensen meer vrije tijd beschikbaar hadden om creatief te schrijven (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2021).

Creatief schrijven is minder populair dan andere vormen van amateurkunst. 21% van de bevolking houdt zich bezig met beeldende activiteiten, 19% met muziek en 15% met fotografie en film. Dans en toneelspelen scoren lager met respectievelijk 7% en 5% (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2021).

Creatief schrijver: jong, vrouw, hoger opgeleid, fervente lezer

Vrouwen, hoger opgeleiden en jongere mensen zijn de meest fervente creatief schrijvers. Terwijl 11% van de Nederlandse vrouwen creatief schrijft, gaat het om 6% van de mannen (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2021). 10% van de Nederlandse hoger opgeleiden schrijft creatief. Bij middelbaar opgeleiden gaat het om 5%, bij lager opgeleiden om 2% (Lahaut & Ijdens, 2016). Het beeld voor sekse en opleiding is vergelijkbaar met het lezen van gedrukte media en in het bijzonder van boeken: vrouwen en hoger opgeleiden doen dat ook bovengemiddeld.

Dat laatste ligt anders voor leeftijd. Terwijl oudere mensen tot de meest fervente lezers van gedrukte media behoren, zijn jongere mensen namelijk de meest fervente creatief schrijvers. 15% van de Nederlandse 6- tot 11-jarigen schrijft creatief. Bij 35- tot 49-jarigen gaat het om 9%, bij mensen boven de 65 om 10% (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, 2021).

Creatief schrijvers lezen over het algemeen ook veel boeken. 54% leest ten minste wekelijks een boek, tegenover 39% van de mensen die niet creatief schrijven. 72% leest weleens literaire boeken, terwijl het onder de niet-schrijvers om 53% gaat (Koopman 2017; op basis van data van KvB Boekwerk & GfK, 2015, meting 33).

Poëzie en dagboek populairste genres

De helft van de creatief schrijvers houdt zich bezig met het schrijven van gedichten. Daarmee is dit het meest beoefende genre. Een derde van de creatief schrijvers houdt een dagboek bij; een kwart schrijft korte verhalen. Romans en novelles worden beoefend door minder dan één op de tien creatief schrijvers (KvB Boekwerk & GfK, 2015, meting 33).

Ruim 18.000 actieve creatief schrijvers

In 2021 zijn er in Nederland 17.900 zogeheten actieve auteurs: van hen is in de afgelopen vijf jaar ten minste één nieuw oorspronkelijk Nederlandstalig boek uitgegeven (KvB Boekwerk & Koninklijke Bibliotheek, 2022). Het gaat om 1,6% van het totaal van 1,1 miljoen creatief schrijvers.

Het aantal actieve auteurs is met 2% gegroeid ten opzichte van de 17.600 in 2020. In de voorgaande jaren was er sprake van een daling van 4%. De actieve auteurs zijn gemiddeld meer boeken gaan schrijven. Het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige boeken dat verscheen is tussen 2017 en 2021 gegroeid met 12%, van 6.700 naar 7.500 exemplaren (KvB Boekwerk & Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Doelgroep(en)