Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Biculturele Nederlanders en LHBTI’ers: boekenaanbod kan diverser. https://www.lezen.nl/onderzoek/biculturele-nederlanders-en-lhbtiers-boekenaanbod-kan-diverser/.
22 maart 2022

Diversiteit boekenaanbod

Nederlanders oordelen overwegend positief over de diversiteit van het Nederlandse boekenaanbod. De meerderheid vindt dat er in (kinder)boeken voldoende aandacht is voor verschillende culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, genderidentiteiten en gezinssituaties. Veel Nederlanders zeggen echter ook hier geen zicht op te hebben. Zo geeft 55% aan niet te weten of er in het Nederlandse kinderboekenaanbod voldoende diverse gezinssituaties voorkomen (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 57). 

Biculturele Nederlanders en Nederlanders uit de LHBTI+ gemeenschap zijn kritischer over de diversiteit van het Nederlandse boekenaanbod dan andere Nederlanders. Biculturele Nederlanders oordelen negatiever over de representatie van diverse culturele achtergronden in Nederlandse (kinder)boeken en vinden vaker dat er onvoldoende (kinder)boeken beschikbaar zijn in hun voorkeurstaal. De groep die dit vindt is relatief klein (5 tot 15%), maar wel groter dan voor Nederlanders gemiddeld. LHBTI’ers vinden vaker dan gemiddeld dat in Nederlandse (kinder)boeken te weinig variatie aan seksuele voorkeuren, genderidentiteiten en gezinssituaties getoond wordt (10 tot 20% vindt dit) (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 57). 

Het belang van diversiteit

Voor biculturele Nederlanders en LHBTI’ers is herkenning van de eigen culturele, seksuele of genderidentiteit in boeken bovengemiddeld belangrijk. Met name LHBTI’ers geven dit aan. 35% vindt het prettig om in boeken iets te herkennen van de eigen genderidentiteit, en 51% van de eigen seksuele geaardheid (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 57). 

Ongeveer een op de tien biculturele Nederlanders en een op de vijf LHBTI’ers zou meer Nederlandstalige boeken kopen als hun culturele achtergrond, genderidentiteit of seksuele voorkeur hierin vaker of uitdrukkelijker aan bod zou komen. Onder de totale Nederlandse bevolking gaat het om een kleiner aantal: een op de zeventien. Op dit moment geeft ongeveer een op de vijf biculturele Nederlanders en LHBTI’ers aan vaak geconfronteerd te worden met stereotypen in boeken. Onder de totale Nederlandse bevolking gaat het om een op de zes (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 57). 

Doelgroep(en)