Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Aanwezigheid schoolbibliotheek hangt samen met leesprestaties. https://www.lezen.nl/onderzoek/aanwezigheid-schoolbibliotheek-hangt-samen-met-leesprestaties/.
10 februari 2021

Schoolbibliotheken bieden toegang tot het internet en boeken, kranten en tijdschriften in gedrukte en digitale vorm. De aanwezigheid van een schoolbibliotheek hangt positief samen met de leesprestaties van basis- en middelbare scholieren (Lance, Schwarz & Rodney, 2014; Krashen, 2012; Lance & Schwarz, 2012; Lance, Rodney & Hamilton-Pennell, 2005).

Schoolbibliotheken die voldoende zijn bemand lijken te zorgen voor extra winst. Een groter aantal bibliothecarissen en mediathecarissen gaat hand in hand met de leesvaardigheid van leerlingen. Dit geldt in het bijzonder als het personeel goed opgeleid en gecertificeerd is (Lance, Schwarz & Rodney, 2014; Lance & Schwarz, 2012; Lance & Hofschire, 2012; Lance, Rodney & Hamilton-Pennell, 2005).

Sterk bemande schoolbibliotheken lijken een aantal zaken beter te kunnen realiseren. De leesprestaties van kinderen hangen positief samen met een uitgebreid, gevarieerd en actueel boekenaanbod, en ruime en flexibele openingstijden. Hetzelfde is het geval als de bibliothecarissen de leerkrachten ondersteunen. Dit kan door hen leesmateriaal aan te bieden, samen lesstof te ontwikkelen, leesactiviteiten te plannen en leerlingen te motiveren voor lezen (Lance, Schwarz & Rodney, 2014; Lance & Schwarz, 2012; Lance, Rodney & Hamilton-Pennell, 2005). In Nederland zijn een aantal van deze ingrediënten uitgewerkt in de aanpak van de Bibliotheek op school.

Naast de leesvaardigheid stimuleert een schoolbibliotheek ook het leesplezier. 5% van de verschillen in de leesmotivatie van basisscholieren laat zich verklaren door de kenmerken van de school, met als belangrijkste kenmerk de aanwezigheid van een schoolbibliotheek (Nielen, 2014). Het lijkt te helpen als er op basisscholen een leraar-bibliothecaris aanwezig is. Dit is een goed opgeleide en gecertificeerde schoolbibliothecaris, die leerlingen helpt om boeken te kiezen, hen voorleest en hen begeleidt bij het maken van huiswerk (Ontario Library Association, 2006).