Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Aanbod nieuwe titels stijgt. https://www.lezen.nl/onderzoek/aanbod-nieuwe-titels-stijgt/.
29 maart 2023

Er verschijnen meer nieuwe boeken in Nederland. Van 2019 op 2020 groeide het aanbod met 12%, van 30.235 naar 33.764 nieuw verschenen titels. Tussen 2018 en 2019 was er sprake van een groei van 10% (deze cijfers betreffen zowel algemene boeken als studie- en wetenschappelijke boeken) (Centraal Boekhuis, 2021). In Europa daarentegen is het aantal nieuwe boektitels van 2019 op 2020 gemiddeld met 4% gedaald (Federation of European Publishers, 2022).

De stijging in 2020 betreft in het bijzonder e-boeken en printing-on-demand boeken, terwijl het aantal nieuwe gedrukte boeken is gedaald ten opzichte van 2019 (Centraal Boekhuis, 2021). Het titelaanbod bij webwinkels is iets groter dan bij fysieke winkels. Terwijl er in 2018 bij de eerste 73.300 titels leverbaar waren, waren dit er bij de tweede 71.500 (KvB Boekwerk & CB, 2019). Op de Nederlandse markt zijn anno 2019 in totaal 178.000 titels beschikbaar (KvB Boekwerk, 2019).

Van de nieuw verschenen boeken in 2021 zijn er 7.500 oorspronkelijk Nederlandstalig. Dit aantal is met 1% gestegen ten opzichte van 2020 en met 12% ten opzichte van 2017. Het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige literair-culturele titels is tussen 2020 en 2021 licht gedaald, van 4.600 naar 4.500 unieke titels (-2%) (KvB Boekwerk, 2022).

Doelgroep(en)