Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login
Datum: 
20 maart 2014

Sinds een aantal jaar is er ook een voorleeswedstrijd pabo's. Deze voorleeswedstrijd voor pabostudenten sluit aan bij de onderwijsdoelen van de opleidingen. 

Kandidaten bij de landelijke finale in 2013

De voorleeswedstrijd voor pabo's is gekoppeld aan de cultuurhistorische Canon van Nederland. Kunst van Lezen heeft de vijftig canonvensters vanuit een literair perspectief toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. De deelnemers aan de wedstrijd lezen voor uit een van deze historische kinder- en jeugdboeken. 
Kunst van Lezen zorgt ervoor dat door middel van de pabo voorleeswedstrijd voorlezen en de jeugdboeken van de Canon bij het onderwijs beter onder de aandacht gebracht worden. Van aankomende leerkrachten wordt verwacht dat zij kennis opdoen van kinder- en jeugdliteratuur en leren hoe ze moeten voorlezen. Doel van deze wedstrijd is dan ook om pabostudenten te enthousiasmeren voor kinder- en jeugdboeken zodat zij dit op hun (stage)school weer kunnen overbrengen aan hun leerlingen. De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Lezen in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.