Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Verhalen Readification positief gewaardeerd, maar veelal niet uitgelezen . https://www.lezen.nl/onderzoek/verhalen-readification-positief-gewaardeerd-maar-veelal-niet-uitgelezen/.
28 januari 2024

Readification heeft als doel om gamende jongeren te stimuleren tot lezen. Verschillende Nederlandse auteurs, onder wie Manon Uphoff, Marcel van Driel en Rima Orie, schreven een kort verhaal bij de games Assassin’s Creed en het – nog te verschijnen – Skull and Bones. Gameproducent Ubisoft publiceerde de zes verhalen met multimediale verrijkingen in de Ubisoft Special-app. 

De zes verhalen zijn in de periode tussen 12 december 2022 en 5 december 2023 in totaal ruim 230.000 keer gedownload. De verhalen zijn door ongeveer drie op de tien lezers helemaal uitgelezen. Ongeveer negen van de tien lezers die de verhalen uitlezen, beoordelen ze positief (CPNB, 2024).  

Leesgedrag jongeren 

Een aanvullend onderzoek onder negentien jongeren tussen de 15 en 18 jaar, de doelgroep van Readification, laat zien dat een kwart de verhalen desgevraagd uitleest. Dit zijn fervente lezers, wat impliceert dat Readification vooral jongeren aanspreekt die al regelmatig lezen. De helft las een groot deel van het verhaal en een kwart kwam niet verder dan de eerste pagina’s. Voor deze groepen blijken de verhalen, die ongeveer 3.000 woorden tellen, te lang en gedetailleerd, met veel moeilijke, onbekende woorden. Hiernaast speelt hun lage leesvaardigheid een rol bij het afhaken (Qrius, 2024). 

Waardering jongeren 

De videobeelden en geluidseffecten waarmee de verhalen van Readification zijn verrijkt, vallen bij de jongeren in de smaak. Hetzelfde gaat op voor de navigatie, die over het algemeen soepel verloopt. De jongeren geven gemiddeld dan ook een hoge waardering aan de verhalen, met cijfers tussen de 7 en 8 (Qrius, 2024).