Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Videogames met tekst stimuleren leesvaardigheid. https://www.lezen.nl/onderzoek/videogames-met-tekst-stimuleren-leesvaardigheid/.
10 februari 2021

Interactieve fictie is een genre dat lezen met gamen combineert. De lezer-speler beweegt zich door een ruimte, en middels tekst voert hij of zij gesprekken, lost taalpuzzels op en geeft commando’s in geschreven taal. Leerlingen in havo-4 en vwo-3 die een dergelijke leesgame doen, gaan meer vooruit in leesvaardigheid dan leerlingen die een soortgelijk verhaal lezen in boekvorm. Tevens vinden ze het verhaal leuker, interessanter, nuttiger en geven ze aan er meer van te hebben geleerd. Voor kinderen die opgroeien met digitale media en graag games spelen, kan interactieve fictie een nieuwe manier zijn om met geschreven verhalen in aanraking te komen (Droop, Van Gorp & Verheul, 2017).