11 januari 2024

Readification is een project van de Leescoalitie en zoekt de kruisbestuiving tussen media om jongeren te enthousiasmeren voor lezen. Veel jongeren houden van games, en mogelijk biedt dit een ingang voor het boek. Daarom schreven bekende schrijvers korte verhalen gebaseerd op bestaande games zoals Assassin’s Creed. De gameproducent Ubisoft publiceerde de verhalen met multimediale verrijkingen in de Ubisoft Special-app.

Klopt de aanname, dat door middel van games het lezen gestimuleerd wordt? Qrius hield interviews met negentien jongeren van 15 tot en met 18 jaar van drie middelbare scholen. Zij lazen het verhaal Badr bij de Noormannen van Abdelkader Benali of De Wilde Jacht van Roderick Leeuwenhart.

Hoewel jongeren de verhalen positief beoordelen, leest een minderheid de verhalen uit. De onderzoekers noemen verschillende verbeterpunten voor Readification. Zij bevelen aan om toekomstige verhalen te baseren op een grotere diversiteit aan games, en ook op games van andere gameproducenten.

Download het rapport om het onderzoek en de uitkomsten te lezen.