Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Online lees- en schrijfplatforms populair bij jongeren. https://www.lezen.nl/onderzoek/online-lees-en-schrijfplatforms-populair-bij-jongeren/.
27 juli 2021

Online lees- en schrijfplatforms kunnen zich richten op de toegang tot boeken, de aanbeveling van boeken of op het sociaal lezen en schrijven van verhalende en informatieve teksten (Kramer, Evers-Vermeul & Bakker, 2020). In 2018 zijn toegangs- en aanbevelingsplatforms, zoals Bol.com, de Online Bibliotheek en GoodReads, in Nederland in het bijzonder door vrouwen bezocht. Ditzelfde gaat op voor de platforms voor sociaal lezen en schrijven, zoals Wattpad of Hebban (GfK, 2019).

De bezoekers van toegangs- en aanbevelingsplatforms in 2018 in Nederland zijn overwegend vijftig jaar of jonger. Bij platforms voor sociaal lezen en schrijven zijn 13- tot 17-jarigen sterk oververtegenwoordigd: een derde tot de helft van de bezoekers behoort tot de doelgroep van jongeren (GfK, 2019). Bij Wattpad behoort 90% van de bezoekers, zowel in Nederland als in andere landen, tot Generatie Z of de Millennials, en is 35 jaar of jonger (Pianzola, Rebora & Lauer, 2020).

De bezoekers van aanbevelingsplatforms in 2018 in Nederland beschikken overwegend over een hoger opleidingsniveau. Platforms voor sociaal lezen en schrijven zijn vooral in trek onder mensen met een lager opleidingsniveau (GfK, 2019).

Met dit lezersprofiel wijken de bezoekers van online lees- en schrijfplatforms voor generatie en opleidingsniveau af van de gemiddelde boekenlezer, die overwegend vijftig jaar of ouder is en hoger opgeleid.

Doelgroep(en)