Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Nederlanders met een migratieachtergrond besteden minder tijd aan lezen. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederlanders-met-een-migratieachtergrond-besteden-minder-tijd-aan-lezen/.
10 februari 2021

Nederlanders met een migratieachtergrond lezen minder vaak dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. 54% van de Turkse, 43% van de Marokkaanse, en 52% van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders leest weleens een boek, terwijl het onder Nederlanders zonder migratieachtergrond gaat om 80% (intern rapport Stichting Lezen, Koninklijke Bibliotheek & Motivaction, 2018).

Veel Turkse (70%) en Marokkaanse (45%) Nederlanders lezen boeken, al dan niet naast het Nederlands, in de taal van het land van oorsprong. Voor Surinaamse (12%, Sranantongo) en Antilliaanse Nederlanders (20%, Papiamento) geldt dit in veel mindere mate. Het zijn met name laag opgeleide en oudere Turkse en Marokkaanse Nederlanders die lezen in de taal van het land van oorsprong, terwijl er meer hoger opgeleide en jongere Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn die lezen in het Nederlands (intern rapport Stichting Lezen, Koninklijke Bibliotheek & Motivaction, 2018).

De populariteit van boekgenres verschilt tussen de culturele groepen. Veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders lezen religieuze boeken. Tevens lezen zij, net als Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, informatieve boeken en autobiografieën en waargebeurde verhalen. Nederlanders zonder migratieachtergrond lezen in verhouding meer spannende fictie en literaire romans (intern rapport Stichting Lezen, Koninklijke Bibliotheek & Motivaction, 2018).

Doelgroep(en)