Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Literaire jongerenprijs trekt een op tien middelbare scholen. https://www.lezen.nl/onderzoek/literaire-jongerenprijs-trekt-een-op-tien-middelbare-scholen/.
8 maart 2023

Deze literaire jongerenprijs streeft ernaar het lezen en bediscussiëren van kwalitatief hoogstaande werken door de doelgroep te stimuleren. Het doel is om hiermee bij te dragen aan het leesplezier, de smaakontwikkeling, het analytisch vermogen en redeneer- en debattechnieken. De genomineerden voor De Inktaap zijn de winnaars van drie literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied: de Libris Literatuur Prijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs.

Aan de editie in het schooljaar 2021-2022 hebben ruim 56 middelbare scholen meegedaan, 9% van het totaal. Deze scholen stelden 60 jury’s samen. In de jury’s zaten 932 leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. Zowel het aantal deelnemende scholen, jury’s als leerlingen is nagenoeg even hoog als in het jaar ervoor.

De helft van de jury’s las de drie genomineerde boeken en koos een winnaar, tegen zes op de tien een jaar eerder. Een op de drie jury’s schreef hiernaast een juryrapport met een onderbouwing van deze keuze, tegen twee op de tien een jaar eerder. De scholieren bekroonden De saamhorigheidsgroep van Merijn de Boer, winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs 2020, met de Inktaap 2022. Dat niet alle jury’s de eindstreep halen, komt volgens de organisatoren door de hoge werkdruk in combinatie met een strakke planning, alsmede het relatief hoge niveau van de boeken voor de doelgroep.

Binnen de campagne vinden er ook online leesclubs plaats, via de website Litlab. Deze hebben in totaal 3.113 bezoekers getrokken, ruim drie keer zoveel als de 995 in het jaar ervoor. Het bereik onder leerlingen ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat groepjes van drie tot zes vaak gebruik maken van een gedeeld scherm om deel te nemen.