Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Literaire jongerenprijs trekt 48 middelbare scholen. https://www.lezen.nl/onderzoek/literaire-jongerenprijs-trekt-48-middelbare-scholen/.
13 februari 2024

Deze literaire jongerenprijs streeft ernaar het lezen en bediscussiëren van kwalitatief hoogstaande boeken door de doelgroep te stimuleren. Het doel is om hiermee bij te dragen aan het leesplezier, de smaakontwikkeling, het analytisch vermogen en redeneer- en debattechnieken. De genomineerden voor De Inktaap zijn de winnaars van drie literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied: de Libris Literatuur Prijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs.

Aan de editie in het schooljaar 2022-2023 hebben 48 middelbare scholen meegedaan, 7% van het totaal. Deze scholen stelden even zoveel jury’s samen. In de jury’s zaten 854 leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. Het aantal deelnemende scholen, jury’s en leerlingen is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Zes op de tien jury’s las de drie genomineerde boeken en koos een winnaar, tegen de helft een jaar eerder. Drie op de tien jury’s schreef hiernaast een juryrapport met een onderbouwing van deze keuze, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. De scholieren bekroonden Vaders die rouwen van Carmien Michels, winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs 2021, met de Inktaap 2023. Dat niet alle jury’s de eindstreep halen, komt volgens de organisatoren door de hoge werkdruk in combinatie met een strakke planning, alsmede het relatief hoge niveau van de boeken voor de doelgroep.

Binnen de campagne vinden er ook online leesclubs plaats, via de website Litlab. Deze hebben in totaal 1.832 bezoekers getrokken, 41% minder dan de 3.113 in het jaar ervoor. Het bereik onder leerlingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat groepjes van drie tot zes vaak gebruikmaken van een gedeeld scherm om deel te nemen.