Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Een op zeven middelbare scholen doet mee aan De Weddenschap. https://www.lezen.nl/onderzoek/een-op-zeven-middelbare-scholen-doet-mee-aan-de-weddenschap/.
31 maart 2022

Drie Bekende Nederlanders dagen vmbo-leerlingen uit om in een half jaar tijd drie boeken naar keuze te lezen. De Weddenschap heeft als doel het leesplezier van vmbo’ers, die over het algemeen niet erg van lezen houden, te stimuleren. Voor de tiende editie van 2020-2021 daagden Famke Louise, DIO en Jeangu Macrooy ruim 15.000 leerlingen uit 620 schoolklassen uit om drie boeken te lezen. De deelnemers waren afkomstig van 89 verschillende middelbare scholen, 14% van het totaal.

Het aantal deelnemende leerlingen en middelbare scholen is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt, naast een andere manier van meten bij de leerlingen, door extra promotie in het kader van het tienjarig jubileum. Vijftig bekende Nederlanders, onder wie voormalig minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob, gaven boekentips in een filmpje. Hiernaast kreeg De Weddenschap aandacht in televisieprogramma’s Zondag met Lubach, M en Op1.

41% van de vmbo’ers die zich inschrijven gaat tot lezen over, minder dan de 48% in het jaar ervoor. 20% van de deelnemers slaagt erin de weddenschap te winnen: zij lezen in een half jaar tijd drie boeken. Een jaar eerder betrof dit 28% van de deelnemers. 6% behaalt het aantal van twee gelezen boeken en 15% het aantal van een gelezen boek, percentages die beide nagenoeg even hoog liggen als een jaar eerder.