Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Een op tien middelbare scholen doet mee aan De Weddenschap. https://www.lezen.nl/onderzoek/een-op-zeven-middelbare-scholen-doet-mee-aan-de-weddenschap/.
13 februari 2023

Deelname

Drie bekende Nederlanders treden op als leescoach en dagen leerlingen in het vmbo, mbo en praktijkonderwijs uit om in een half jaar tijd drie boeken naar keuze te lezen. De Weddenschap heeft als doel het leesplezier van (v)mbo’ers, die over het algemeen niet erg van lezen houden, te stimuleren. Voor de tiende editie van 2021-2022 daagden Willie Wartaal, Selma Omari en Memru Renjaan ruim 10.000 leerlingen uit 400 schoolklassen uit om drie boeken te lezen. Dit is een daling van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. De deelnemers waren afkomstig van 71 verschillende middelbare scholen, 11% van het totaal.

In een digitaal leslokaal kunnen leerlingen en docenten met elkaar communiceren over de boeken. Er zijn ruim 2600 waarderingen gegeven voor de boeken en ruim 2000 voor de covers van boeken. Hiernaast zijn er ruim 1300 recensies geschreven.

Naamsbekendheid

De naamsbekendheid en deelname onder vmbo- en mbo-docenten is gering. 53% van de (v)mbo-docenten is bekend met De Weddenschap, terwijl 4% aangeeft te hebben deelgenomen aan de editie 2020-2021 (Dera & Keulen, 2022). In een eerdere studie lag de bekendheid op 44% en de deelname op 15% (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Dit betekent dat de naamsbekendheid is gestegen in de loop der jaren, terwijl de deelname is gedaald.

Opbrengsten

Docenten in het vmbo en mbo denken dat het belangrijk is dat leerlingen boeken lezen in hun vrije tijd. Ze verwachten hieraan evenwel een geringe bijdrage van de campagne De Weddenschap. Wel staan ze positief tegenover het promoten van boektitels die geschreven zijn voor (v)mbo’ers, zoals Young Adult boeken (Dera & Keulen, 2022).

Leerlingen voelen zich niet geënthousiasmeerd door de leescoaches voor de editie 2020-2021. Dit gaat vooral op voor leerlingen die weinig boeken lezen in de vrije tijd. Tegelijkertijd groeit hun bereidheid om mee te doen aan De Weddenschap en om meer te gaan lezen wanneer zij de deskundigheid van leescoaches hoger waarderen (Dera & Keulen, 2022).