Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Een op zeven middelbare scholen doet mee aan De Weddenschap. https://www.lezen.nl/onderzoek/een-op-zeven-middelbare-scholen-doet-mee-aan-de-weddenschap/.
25 juli 2022

Drie bekende Nederlanders treden op als leescoach en dagen vmbo-en mbo-leerlingen uit om in een half jaar tijd drie boeken naar keuze te lezen. De Weddenschap heeft als doel het leesplezier van (v)mbo’ers, die over het algemeen niet erg van lezen houden, te stimuleren. Voor de tiende editie van 2020-2021 daagden Famke Louise, DIO en Jeangu Macrooy ruim 15.000 leerlingen uit 620 schoolklassen uit om drie boeken te lezen. De deelnemers waren afkomstig van 89 verschillende middelbare scholen, 14% van het totaal.

Het aantal deelnemende leerlingen en middelbare scholen is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt, naast een andere manier van meten bij de leerlingen, door extra promotie in het kader van het tienjarig jubileum. Vijftig bekende Nederlanders, onder wie voormalig minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob, gaven boekentips in een filmpje. Hiernaast kreeg De Weddenschap aandacht in televisieprogramma’s Zondag met Lubach, M en Op1.

Tegelijkertijd is het aantal leerlingen dat een of meer boeken heeft gelezen in de tiende editie gedaald. 41% van de vmbo’ers gaat na inschrijving tot lezen over, minder dan de 48% in het jaar ervoor. 20% van de deelnemers slaagt erin de weddenschap te winnen: zij lezen in een half jaar tijd drie boeken. Een jaar eerder betrof dit 28% van de deelnemers. 6% behaalt het aantal van twee gelezen boeken en 15% het aantal van een gelezen boek, percentages die beide nagenoeg even hoog liggen als een jaar eerder.

Naamsbekendheid Weddenschap

De naamsbekendheid en deelname onder vmbo- en mbo-docenten is gering. 53% van de (v)mbo-docenten is bekend met De Weddenschap, terwijl 4% aangeeft te hebben deelgenomen aan de editie 2020-2021 (Dera & Keulen, 2022). In een eerdere studie lag de bekendheid op 44% en de deelname op 15% (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Dit betekent dat de naamsbekendheid is gestegen in de loop der jaren, terwijl de deelname is gedaald.

Opbrengsten Weddenschap

Docenten in het vmbo en mbo denken dat het belangrijk is dat leerlingen boeken lezen in hun vrije tijd. Ze verwachten hieraan evenwel een geringe bijdrage van de campagne De Weddenschap. Wel staan ze positief tegenover het promoten van boektitels die geschreven zijn voor (v)mbo’ers, zoals Young Adult boeken (Dera & Keulen, 2022).

Leerlingen voelen zich niet geënthousiasmeerd door de leescoaches voor de editie 2020-2021. Dit gaat vooral op voor leerlingen die weinig boeken lezen in de vrije tijd. Tegelijkertijd groeit hun bereidheid om mee te doen aan De Weddenschap en om meer te gaan lezen wanneer zij de deskundigheid van leescoaches hoger waarderen (Dera & Keulen, 2022).