Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Aantal laaggeletterden is gegroeid. https://www.lezen.nl/onderzoek/aantal-laaggeletterden-is-gegroeid/.
10 februari 2021

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Het gaat om 11,9% van de bevolking tussen de 16 en 65 jaar, fors lager dan het gemiddelde van 15,4% van andere aan PIAAC deelnemende landen. Nederland behoort tot de weinige landen waar de laaggeletterdheid is toegenomen. In 1994 lag deze nog op 9,4%, in 2007 op 10,6% (Buisman et al., 2013). Als een schatting wordt gemaakt van het aantal laaggeletterde 65+’ers, komt het totaal op 2,5 miljoen Nederlanders met lees- en schrijfproblemen (Algemene Rekenkamer, 2016).

Nederland kent weinig analfabeten. De meeste laaggeletterden, ongeveer 80%, zitten dicht in de buurt van het op-één-na-laagste niveau van leesvaardigheid (Buisman et al., 2013). Het is de vraag in hoeverre laaggeletterden hun laaggeletterdheid zelf als een groot obstakel beschouwen. 80% geeft aan te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt zonder verdere training. Dit komt omdat ze actief zijn in beroepen waar lage eisen gelden voor taalvaardigheid, zoals in de bouw of in het transport (Buisman & Houtkoop, 2014). Desalniettemin zijn laaggeletterden vaker werkloos dan niet-laaggeletterden.

Nederland telt 2 miljoen excellente lezers. Het gaat om bijna één op de vijf volwassenen, een stijging ten opzichte van de 16,2% in 1994 en de 11,9% in 2007 (Buisman et al., 2013).

Doelgroep(en)