Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen graag! Leesbevordering op roc’s en pabo’s

Jaar: 
januari 2007

Onderzoek naar de stand van zaken rond Leesbevordering op pabo’s en roc’s op basis van gesprekken met docenten. Leidsters, onderwijsassistenten en docenten basisonderwijs in opleiding lezen te weinig om als ze eenmaal zijn afgestudeerd, kinderen en ouders tot lezen aan te zetten. Ze hebben te weinig kennis van kinderboeken en te weinig leeservaring om tips en adviezen te kunnen geven. Volgens Chorus zijn haar verontrustende bevindingen vooral terug te voeren op de invoering van het competentie gerichte onderwijs. Kinder- en jeugdliteratuur zijn niet langer verankerd in de opleidingen. Daardoor hebben studenten onvoldoende kennis van kinderboeken. Een vernieuwde leeslijst, in combinatie met een interactieve site, kan hiervoor uitkomst bieden. 

 

Reeks

Downloaden

PDF-pictogram Lezen graag!.pdf