Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesmonitor.nu, het magazine

Jaar: 
januari 2012

Leesmonitor.nu, het magazine biedt zicht op de actuele leescultuur en werpt wetenschappelijk licht op het belang van lezen. De drijfveren om te lezen, hoeveel wordt er gelezen, hoe leesvaardig we zijn en wie zijn de lezers van nu. Er wordt ingegaan op de vraag waarom het zo belangrijk is positieve leeservaringen te creëren en hoe we dat via leesbevorderende activiteiten doen. U kunt het tijdschrift downloaden of bestellen.
Tot en met 20 stuks brengen wij € 4,00 handling- en verzendkosten in rekening. Vanaf 21 stuks brengen wij € 10,00 handling- en verzendkosten in rekening. Wij kunnen geen pakketjes naar postbusnummers verzenden, in geval van een postbus verzoeken wij u het bezoekadres te vermelden.

Reeks