Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesmonitor - Het Magazine

Jaar: 
januari 2015

Leesmonitor – Het Magazine: De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen?

Vrouwen ontvangen een lager salaris, werken minder vaak in voltijd en doen vaker werk onder hun niveau. Het beeld lijkt helder: mannen regeren de wereld. Toch ligt er een kentering aan de horizon. In de jaren ’90 waren jongens nog oververtegenwoordigd op de hogere opleidingsniveaus. Tegenwoordig zijn er meer meisjes die slagen voor het vwo. Zij hebben betere kwalificaties voor het hoger onderwijs, en vervolgens ook betere kansen op de arbeidsmarkt.

Tegen de achtergrond van deze omslag is de seksekloof bij het lezen verrassend stabiel. Onderzoek laat zien dat de meiden al zo’n honderd jaar de wereld regeren. Ze lezen niet alleen vaker in hun vrije tijd en vinden het navenant plezieriger, ze zijn ook vaardiger in het lezen, begrijpen en interpreteren van teksten.

De leeskloof leidt niet zelden tot bezorgdheid onder bibliothecarissen, docenten, ouders en andere leesopvoeders. Is lezen gewoon niets voor jongens of krijgen ze niet de juiste handreikingen? Dat illustreert de noodzaak om de problematiek beter in kaart te brengen. In dit magazine nemen we het wetenschappelijk onderzoek als startpunt om op zoek te gaan naar verklaringen voor de seksekloof. We sluiten af met een drietal ideeën voor leesbevorderaars om jongens te benaderen – en hen te helpen om zich te ontwikkelen als lezer.

Het Magazine is hier te downloaden en in te zien. De printversie is tegen een kleine vergoeding ook te bestellen: Tot en met 20 stuks brengen wij € 4,00 handling- en verzendkosten in rekening. Vanaf 21 stuks brengen wij € 10,00 handling- en verzendkosten in rekening. Wij kunnen geen pakketjes naar postbusnummers verzenden, in geval van een postbus verzoeken wij u het bezoekadres te vermelden.

Reeks