Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Korte verhalen lezen en interpreteren

Jaar: 
november 2015

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen. 

De reeks bestaat uit zes lessen van ca. 50 minuten, bedoeld voor 4 havo/vwo. In iedere les wordt één kort verhaal gelezen en besproken. Als u de verhalen niet in de klas maar vooraf thuis laat lezen, kunt u volstaan met drie of vier lessen. Inkorten van de stappen is eenvoudig. 

Uitganspunt is de bundel Nederland leest de mooise korte verhalen. Gekozen door A.L. Snijders. U kunt deze reeks echter ook inzetten voor een andere verhalenbundel en/of op een zelf gekozen kort verhaal. 

 

Downloaden

PDF-pictogram lessen-tanja.pdf