Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Jaarverslag 2017

Jaar: 
juni 2018

Publieksversie van het jaarverslag 2017. Hiernaast te downloaden. Het jaarverslag Kunst van Lezen is als bijlage opgenomen.