Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Publicaties

Stichting Lezen geeft een groot aantal publicaties uit over lezen en leesbevordering.

Tijdschrift Lezen

Kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie, voor iedereen in Nederland die professioneel met leesbevordering bezig is.

Lezen onderzocht

Diverse onderzoekspublicaties die niet alleen voor onderzoekers en studenten interessant zijn, maar ook voor een breder publiek van leesbevorderingsprofessionals en beleidsmakers.

Lezen brochures

Praktische brochures waarmee professionals hun voordeel kunnen doen.

Stichting Lezen beleid

Beleidsstukken zoals het beleidsplan voor de huidige cultuurplanperiode, recente jaarverslagen en overige beleidsnotities.

Kunst van Lezen brochures

Kunst van Lezen heeft diverse brochures ontwikkeld die op de site zijn in te zien of te downloaden.

Tijdschrift Lezen

In dit nummer onder veel meer een artikel over leesclubs op school, een interview met Vlogboek bedenker Jorgen Apperloo en een artikel over tweetalig lezen.

In dit nummer onder veel meer; diversiteit in jeugdliteratuur, begrijpend lezen op de Alan Turingschool en de X-factor van Lês No.

Lezen onderzocht

In dit rapport onderzoekt promovendus Niels Bakker welke invloed een relatief nieuwe drager, de t

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

Lezen brochures

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2019-2020.

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

Stichting Lezen beleid

Leesbevordering vergt de inzet van velen. Het gaat niet vanzelf. Maar daar staat tegenover dat het de moeite loont: de opbrengst is groot.

Notitie over leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie