Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Publicaties

Stichting Lezen geeft een groot aantal publicaties uit over lezen en leesbevordering.

Tijdschrift Lezen

Kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie, voor iedereen in Nederland die professioneel met leesbevordering bezig is.

Lezen onderzocht

Diverse onderzoekspublicaties die niet alleen voor onderzoekers en studenten interessant zijn, maar ook voor een breder publiek van leesbevorderingsprofessionals en beleidsmakers.

Lezen brochures

Praktische brochures waarmee professionals hun voordeel kunnen doen.

Stichting Lezen beleid

Beleidsstukken zoals het beleidsplan voor de huidige cultuurplanperiode, recente jaarverslagen en overige beleidsnotities.

Kunst van Lezen brochures

Kunst van Lezen heeft diverse brochures ontwikkeld die op de site zijn in te zien of te downloaden.

Tijdschrift Lezen

In dit laatste nummer van 2018 onder meer: kinderkunstboeken, jeugdliteraire vertalers en schoolmediatheken.

Het vijftigste nummer van Lezen is een feestelijk nummer, met een extra bijlage waarin de redactie een kijkje achter de schermen geeft.

Lezen onderzocht

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

Harry Mulisch, Tim Krabb├ę en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn?

Lezen brochures

Draaiboek voor het opzetten van een Boekenbende op de buitenschoolse opvang.

Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Stichting Lezen beleid

Notitie over leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie

Publieksversie van het jaarverslag 2016.