Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Publicaties

Stichting Lezen geeft een groot aantal publicaties uit over lezen en leesbevordering.

Tijdschrift Lezen

Kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie, voor iedereen in Nederland die professioneel met leesbevordering bezig is.

Lezen onderzocht

Diverse onderzoekspublicaties die niet alleen voor onderzoekers en studenten interessant zijn, maar ook voor een breder publiek van leesbevorderingsprofessionals en beleidsmakers.

Lezen brochures

Praktische brochures waarmee professionals hun voordeel kunnen doen.

Stichting Lezen beleid

Beleidsstukken zoals het beleidsplan voor de huidige cultuurplanperiode, recente jaarverslagen en overige beleidsnotities.

Kunst van Lezen brochures

Kunst van Lezen heeft diverse brochures ontwikkeld die op de site zijn in te zien of te downloaden.

Tijdschrift Lezen

Het vijftigste nummer van Lezen is een feestelijk nummer, met een extra bijlage waarin de redactie een kijkje achter de schermen geeft.

In dit nummer onder meer: Literatuur voor je oren, nieuws van de Kinderboekenambassadeux en 25 jaar De Nationale Voorleeswedstrijd.

Lezen onderzocht

Een literatuuronderzoek naar de leesontwikkeling van tweetalige Friese kinderen

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

Lezen brochures

Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school. Achtergronden en praktische tips.

Stichting Lezen beleid

Notitie over leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie

Publieksversie van het jaarverslag 2016.